BİZE BIRAKIN...
İŞİNİZE BAKALIM

Hizmetlerimiz

“Türkiye'de ve/veya yurtdışında kurulmuş ve/veya kurulacak her tür, kamu ve özel tüzel kişileri ile yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler lehine, gerek T.C hudutları dahilinde gerekse yurt dışında veya T.C hudutları dahilindeki tüm Noterliklerde, Tapu Sicil Müdürlükleri, Belediye veya diğer Resmi Kurum veya Kuruluşlarında, şirketin bu kişilerden alacakları yetkiye dayalı olarak, sözleşmeye bağlı veya sözleşmeye bağlı olmaksızın, sürekli ya da işlem bazlı olmak üzere aşağıda konuları sayılan hizmetleri vermektedir.”

Bankalara

 • Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun kredi müşterisine teslim edilmesi,
 • Kredi Sözleşmelerinin kredi müşterisine imzalatılmasını veya vekalet yetkisi içerisinde taraflarla beraber birlikte imzalanması ve ilgili belgelerin teslim alınması,
 • Krediye esas teminatı teşkil eden ipotek işlemlerinin tesis edilmesi,
 • Kiralamaya ilişkin kira şerhinin Tapu Sicil Müdürlüğü'ne şerh edilmesi
 • Banka ATM&Şube kira kontratlarının imzalattırılması veya vekalet yetkisi içerisinde taraflarla beraber birlikte imzalanması ve ilgili belgelerin teslim alınması,
 • Kurumların idarelerle karşılaştıkları sorunların çözümü veya ilk başvurularının yapılması,
 • Şube açılış, nakil ve kapanış işlemlerinin yapılması,
 • İhtarnamelerin yazılarak Noter işlemlerinin takibi,
 • Finansal Kiralama Şirketlerine

 • Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun kredi müşterisine teslim edilmesi,
 • Finansal Kiralama Sözleşmelerinin kredi müşterisine imzalatılmasını veya vekalet yetkisi içerisinde taraflarla beraber birlikte imzalanması ve ilgili belgelerin teslim alınması,
 • Kiralama Sözleşmesine esas teminatı teşkil eden ipotek işlemlerinin tesis edilmesi,
 • Faktoring Şirketlerine

 • Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun kredi müşterisine teslim edilmesi,
 • Factoring bayi sözleşmelerinin taraflara imzalattırılması veya vekaletiniz yetkisi içerisinde taraflarla beraber birlikte imzalanması
 • Sözleşmeye esas teminatı teşkil eden ipotek işlemlerinin tesis edilmesi,
 • Diğer Özel Şirketlere

 • Her türlü sözleşmelerin düzenlenerek ilgilisine imzalattırılması veya vekalet yetkisi içerisinde taraflarla beraber birlikte imzalanması ve ilgili belgelerin teslim alınması,
 • Sözleşmeye esas ipotek işlemlerinin tesisi
 • Kiralamaya ilişkin kira şerhinin Tapu Sicil Müdürlüğü'ne şerh edilmesi Şube açılış, nakil ve kapanış işlemlerinin yapılması,
 • İşletmenin idarelerle karşılaştıkları sorunların çözümü veya ilk başvurularının yapılması,
 • Private Hizmet Kişiye özel Belediye ve Tapu Sicil Müdürlüklerindeki işlemlerin takip edilmesi.